Φωτογραφίες

Πόσα χρόνια… Πόσοι παιδαγωγοί… πόσα σχολεία… έπλασαν την φυσιογνωμία του παιδαγωγικού έργου «ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ»!

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Συμβουλευτική
Σεμινάρια
Scroll to Top