Υπηρεσίες

Όλες οι πολύπλευρες υπηρεσίες της «ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ» έχουν στόχο την κάλυψη της δημιουργίας, οργάνωσης και προβολής του παιδαγωγικού έργου, ενός προσχολικού κέντρου αγωγής.

 • Είναι ένα πρότυπο ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί από το Βρεφικό ως και το Νηπιακό τμήμα του χώρου της Προσχολικής αγωγής.
 • Βασίζεται μεθοδολογικά στο διαθεματικό μοντέλο  εκπαίδευσης.
 • Εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα Συναισθηματικής αγωγής.
 • Υλοποιείται σε πολλά ιδιωτικά κέντρα προσχολικής αγωγής, από το 1994.
 • Ανανεώνεται και προσαρμόζεται στο κάθε χώρο ανάλογα με τις δεδομένες ανάγκες κάλυψης και την σύγχρονη παιδαγωγική επικαιρότητα.
 • Η βέλτιστη υλοποίησή του απαιτεί την εκπαίδευση & επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού με τα σεμινάρια της «ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ»
 • Δημιουργία-εκπόνηση προγραμμάτων- συμβουλευτική στήριξη-εποπτεία-επιμόρφωση: Υπεύθυνη η κα Αντιγόνη Μπάτσικα.
 • Τα επιμορφωτικά σεμινάρια της «ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ» δημιουργήθηκαν από το 1994, ως ανάγκη της  εξειδικευμένης επιμόρφωσης των παιδαγωγικών ομάδων που συνεργάζονται σε δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες  Προσχολικής αγωγής.
 • Στόχος εφαρμογής των σεμιναρίων είναι να προσφέρουν γνώσεις, ιδέες, πρακτικά εφαρμόσιμες και ερεθίσματα που ενεργοποιούν τη δημιουργική φαντασία των παιδαγωγών που εργάζονται κοντά στα  παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Είναι πολύ σημαντική η διαρκής ποιοτική επιμόρφωση των παιδαγωγών, για την επαγγελματική  και προσωπική εξέλιξη τους.
 • Τα θέματα των σεμιναρίων πάντα περιλαμβάνουν παράλληλα θεωρητική και βιωματική προσέγγιση.
 • Κάθε ετήσιος σεμιναριακός κύκλος λειτουργεί με αυτόνομες θεματικές ενότητες, αλλά  όλα τα θέματα μαζί αποτελούν μια αλυσίδα  γνώσης. Γνώσης της οργάνωσης και εξέλιξης του χώρου προσχολικής αγωγής και ευρύτερα του παιδαγωγικού έργου ενός Κέντρου προσχολικής αγωγής ή μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής μονάδας.
 • Απευθύνονται  στις εξής ειδικότητες: Φοιτητές & Επαγγελματίες,  Βρεφονηπιοκόμους, Παιδαγωγούς Προσχολικής αγωγής, Νηπιαγωγούς, Εμψυχωτές, Ιδιοκτήτες, διευθυντές ιδιωτικών Κέντρων Αγωγής, Γραμματείς & στελέχη των Κέντρων Προσχολικής Αγωγής.
 • Υλοποιούνται  σε  ιδιωτική σεμιναριακή αίθουσα ή σε χώρο των εκπαιδευτικών μονάδων.
 • Σεμιναριακά θέματα: «Πυξίδα γνώσης – Άξονες του εκπαιδευτικού προγράμματος», «Ανοδική βελτίωση του  Κέντρου Προσχολικής αγωγής», «Οργάνωση τμημάτων», «Η επικοινωνία μας με τους γονείς των παιδιών», «Η ενδοσχολική συνεργασία μας», «Διαχείριση της τάξης», «Τα συναισθήματα… στην τάξη», κ.ά.
 • Παρέχεται: Βεβαίωση συμμετοχής, υλικό σημειώσεων & βιβλιογραφία.
 • Αφορά διευθυντές ή στελέχη ή παιδαγωγούς   χώρων Προσχολικής αγωγής.
 • Περιλαμβάνει  συμβουλευτική παιδαγωγική στήριξη. Εποπτεία και έντυπη / υλική στήριξη παιδαγωγικού έργου. Λύση και αντιμετώπιση σε άμεσα παιδαγωγικά θέματα. Αξιολόγηση παιδαγωγικού έργου. Διορθωτική αναπροσαρμογή.
 • Εφαρμόζεται δια ζώσης ή με διαδικτυακή τηλεσύνδεση.
 • H εφημερίδα ή περιοδικό μπορεί να κυκλοφορεί κάθε δίμηνο, μόνο για τους γονείς των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο σας.
 • Μπορεί να είναι σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική.
 • Αναμφισβήτητα, αποτελεί ένα πολύ επιτυχημένο τρόπο προβολής παιδαγωγικής δράσης των παιδιών,  σε όλα τμήματα.
 • Προβάλει το παιδαγωγικό έργο του σχολείου σας, σε κάθε τεύχος.
 • Διευκολύνει την πλήρη ενημέρωση & κάλυψη ερωτημάτων των γονέων.
 • Αξιολογείται η  εφαρμογή της, με ετήσιο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.
Scroll to Top